Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Dreams & Teams

Dreams & Teams
Dreams & Teams

Wiosną 2002 roku w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Miłakowie powstała grupa liderów skupiająca początkowo 12 gimnazjalistów. Uczniowie na spotkaniach z ich opiekunem analizowali pakiet szkoleniowy, który zawierał praktyczne wskazówki pomagające w zaplanowaniu festiwalu sportowego. Grupa wyjeżdżała na kilkudniowe mitingi z udziałem liderów z Warszawy, Kędzierzyna- Koźle, Czarnej Białostockiej, na których wspólnie przygotowywano i przeprowadzano festiwale dla dzieci. Mitingi były jednocześnie praktyczną formą sprawdzenia samodzielności i odpowiedzialności młodych liderów. We wrześniu 2003 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu odbyło się spotkanie dyrektorów szkół polskich i angielskich będących w programie Dreams and Teams. Spotkanie miało charakter zapoznawczy. Zespół Szkół im Jana Pawła II w Miłakowie nawiązał kontakt ze szkołą sportową Biddick School (High School, odpowiednik naszego gimnazjum, uczy się w niej młodzież w wieku 11- 16 lat) w Washington w północnej Anglii. Była to również okazja do ustalenia kierunków współpracy, terminów wymiany, sposobów komunikowania się. 

Wdrażaniem w Polsce programu „Dreams and Teams” zajmuje się British Council oddział w Warszawie. Program jest rekomendowany przez MENiS. W ramach zawartej umowy British Council przekazuje szkole raz w roku stałą kwotę grantu (1000 funtów) na realizację projektu. Na początku roku 2003 grupa 5 nauczycieli oraz przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wzięła udział w tygodniowym szkoleniu w Tajlandii. Szkolenie dotyczyło przygotowania nauczycieli wychowania fizycznego do tworzenia w swoich szkołach grupy młodzieżowych liderów sportu, którzy w przyszłości potrafiliby wziąć na siebie odpowiedzialność za przygotowania festiwalu sportowego dla swoich młodszych kolegów we własnym środowisku. Niestety, nadal w środowisku nauczycieli dobra znajomość języka angielskiego jest rzadkością, dlatego w szkoleniu brali udział nauczyciele tego języka. 

W dniach 06- 12.06. 2004 roku Zespół Szkół podejmował grupę czternastu uczniów i czterech nauczycieli z Biddick School. Przyjęcia tak dużej grupy stanowiło dla szkoły spore wyzwanie finansowe, ponieważ grant w kwocie 1000 funtów nie pokrywał kosztów. Skorzystano z możliwości uzyskania dofinansowania z Biura ds. Młodzieży przy MENiS. Opracowano projekt: "Młodzieżowi liderzy sportu-sposób integracji narodów Europy", który oprócz działań sportowo- rekreacyjnych zawierał treści historyczne. Budżet projektu (14 tysięcy złotych) przeznaczony został na zapewnienie noclegów w pensjonacie w Bieniaszach, wyżywienie, wycieczki oraz wstępy do muzeów. 

Podczas realizacji projektu młodzież angielska i polska aktywnie uczestniczyła w wielkim szkolnym święcie sportowym, pełniąc wszystkie role organizatorskie na etapie przygotowań, realizacji i zakończenia. Do udziału zaproszono 120 dzieci klas czwartych z sześciu małych wiejskich szkół. Festiwal przeprowadzony został z dużym rozmachem. Forma imprezy nawiązywała do Igrzysk Olimpijskich. Nie zabrakło miejsca na ceremoniał olimpijski: defiladę drużyn, wciągnięcie flagi olimpijskiej na maszt, zapalenie znicza, wypuszczenie gołębi „posłańców pokoju”, wypowiedzenie oficjalnej formuły otwarcia Igrzysk przez gospodarza imprezy. Oprócz zawodów sportowych na wielkim placu przyszkolnym odbywały się imprezy artystyczne, zabawowe oraz konkursy. Dobrym pomysłem liderów okazała się inicjatywa nagradzania wszystkich zawodników medalami za udział. Nie było przegranych, nie było goryczy porażki. Impreza spełniła swoje zadanie i wywarła szczere uznanie gości z Anglii. Interesująco przedstawiono gościom z Biddick School historię regionu dawnego Państwa Zakonnego oraz Prus Wschodnich. Wspólne wycieczki liderów oraz nauczycieli zaprzyjaźnionych szkół do Buczyńca, Fromborka, Malborka oraz Gdańska spowodowały zacieśnienie kontaktów. W realizacji projektu ważne było spędzanie jak najwięcej czasu razem. Wielką niespodzianką dla młodzieży z Anglii było pieczenie kiełbasek na kiju nad ogniskiem. Po raz pierwszy zetknęli się z taką formą "wspólnej kolacji". W ostatnim dniu pobytu gości odbyła się dyskoteka, która przeplatana była pląsami. Goście opuszczając naszą małą ojczyznę zachowali pozytywny wizerunek naszego kraju. 

W okresie przedświątecznym uczniowie z Biddick School przeprowadzili u siebie akcję przygotowania paczek z upominkami dla kolegów z Polski. Każdy uczeń (730 uczniów) Zespołu Szkół w Miłakowie otrzymał starannie zapakowane pudełko, w którym były nowe zabawki, przybory piśmiennicze, słodycze, czapeczki, szaliki, kalkulatory, zegarki oraz życzenia świąteczne. Nasi partnerzy tym gestem chcieli podziękować za czerwcowe przyjęcie. W tym roku również w czerwcu odwiedzi Miłakowo grupa 14 liderów i 4 nauczycieli z Anglii. Forma projektu będzie podobna do tej sprzed roku ale będzie zawierała pewne modyfikacje spowodowane wcześniejszymi doświadczeniami oraz względami finansowymi (niski kurs funtów w porównaniu z rokiem ubiegły oraz brak gwarancji uzyskania grantu z MENiS). W dniach 09.09-16.09. 2005 roku nastąpi rewanż ze strony Biddick School. W tych dniach szesnastu uczniów oraz czworo nauczycieli zostało zaproszonych do Washington. Istotą tej wymiany młodzieży będzie przełamywanie barier, zaciśnięcie osobistych kontaktów, nawiązanie przyjaźni oraz pogłębienie znajomości języka angielskiego i polskiego. Wyjazd do Anglii jest dla uczniów Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Miłakowie szansą na zetknięcie się z nową kulturą oraz poznaniem historii tego kraju. Dla wielu, będzie to pierwsza podróż za granicę, pierwszy lot samolotem. Oczywiście taka wyprawa jest dość kosztowna i stanowi poważną przeszkodę zważywszy, że staraniem dyrekcji szkoły jest zapewnienie wszystkim dzieciom przelotu za darmo (pobyt w Anglii pokrywa Biddick School). Istnieje szansa zdobycia refundacji 70 % kosztów podróży, jednak wymaga to napisania projektu przez partnera w Anglii i złożenia wniosku do agencji YOUTH do 1 czerwca. W tym samym czasie wniosek należy złożyć do agencji "MŁODZIEŻ" w naszym kraju przez Zespół Szkół Miłakowie. Są to środki unijne (Akcja 1). przeznaczone na wyminę młodzieży. Istnieje tu jednak zagrożenie niepowodzenia zdobycia finansów, spowodowane obecnie słabą komunikacją, ponieważ osoba odpowiedzialna za kontakt z partnerem przebywa na urlopie, a napisanie projektu wymaga wspólnych konsultacji.

 

Współpraca w roku: 2004/2005


Anglicy w Miłakowie W dniach 05- 10.06. 2005 roku Zespół Szkół i. Jana Pawła II w Miłakowie gościł grupę szesnastu uczniów i czterech nauczycieli z Biddick School z Washington (Wielka Brytania). Podczas wizyty młodzież angielska i polska aktywnie uczestniczyła w wielkim szkolnym święcie sportowym, pełniąc wszystkie role organizatorskie na etapie przygotowań, realizacji i zakończenia. W festiwalu brało udział 120 dzieci z klas czwartych ze szkół z Jurek, Boguchwał, Morąga, SOSW i Zespołu Szkół w Miłakowie. Festiwal przeprowadzony został z dużym rozmachem . Forma imprezy nawiązywała do Igrzysk Olimpijskich. Nie zabrakło miejsca na ceremoniał olimpijski: defiladę drużyn , wciągnięcie flagi olimpijskiej na maszt, przysięgę zawodników. Oprócz zawodów sportowych na placu przyszkolnym odbywały się imprezy artystyczne, zabawowe oraz konkursy. Dobrym pomysłem liderów sportowych okazała się inicjatywa nagradzania wszystkich zawodników madalami za udział. Nie było przegranych, nie było goryczy porażki. Impreza spełniła swoje zadanie i wywarła szczere uznanie gości z Anglii. W realizacji projektu ważne było spędzanie jak najwięcej czasu razem. Podczas wizyty młodzież polska i angielska uczestniczyła w wycieczkach po regionie. W tej formie przedstawiono gościom z Biddick School historię dawnego Państwa Zakonnego oraz Prus Wschodnich. Wspólne wycieczki liderów oraz nauczycieli zaprzyjaźnionych szkół do Buczyńca, Fromborka, Malborka oraz Gdańska spowodowały zacieśnienie kontaktów. Wielką niespodzianką dla młodzieży z Anglii było pieczenie kiełbasek na kiju nad ogniskiem. Po raz pierwszy zetknęli się z taką formą „ wspólnej kolacji”. W ostatnim dniu pobytu gości odbyła się dyskoteka, która przeplatana była pląsami. Goście opuszczając naszą małą ojczyznę zachowali pozytywny wizerunek naszego kraju. We wrześniu grupa uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Miłakowie uda się z wizytą do Washington. Projekt finansowany był przez British Council. Zdjęcia z Festivalu - Czerwiec 2004 Zdjęcia z Festivalu - Czerwiec 2005


Wizyta w Biddick wrzesien 2005


W dniach 09.09-16.09.2005 roku 20 osobowa grupa młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Miłakowie przebywała w Washington na zaproszenie partnerskiej szkoły Biddick School Sports College. Program pobytu naszej grupy był bardzo atrakcyjny. Gospodarze zadbali , aby nasza wizyta zapadła nam długo w pamięci. Zorganizowano szereg wycieczek: do Londynu, Newcastlle, Durham, York, Edenburga podczas , których zapoznano się z historią Anglii i Szkocji. Odbyły się również zajęcia w grupach w udostępnionych pomieszczeniach klubowych "Stadionu Światła" w Sunderland, gdzie planowano kolejny festiwal sportowy. Zastanawiano się także nad kierunkami dalszej współpracy naszych partnerskich szkół. W Biddick School nasza młodzież mogła również wziąć udział w warsztatach tanecznych, prowadzonych przez uczniów angielskiej szkoły. Organizatorzy naszej wizyty zwracali szczególną uwagę na dostarczanie okazji w kreowaniu postaw przywódczych liderów, poprzez wspólne zajęcia na ścianie wspinaczkowej, na kręgielni w parku wodnym.


Konferencja w Loughborough


W dniach 11-15.09.2005 r. w ośrodku uniwersyteckim w Loughborough w Wielkiej Brytanii pod patronatem Youth Sport Trust i British Council odbyła się międzynarodowa konferencja dla nauczycieli i obóz dla młodych liderów należących do programu Dreams and Teams. Celem spotkania było wykreowanie wizji dalszej współpracy pomiędzy szkołami z Wielkiej Brytanii i szkołami z państw z całego świata należących do programu, wymiana doświadczeń i zrozumienie kultur innych narodów. W wydarzeniach tych wzięło udział około 140 nauczycieli i 280 liderów z 28 państw(Tajlandia, Argentyna, Nigeria, Węgry, Bułgaria). Z Polski uczestniczyło 5 nauczycieli i 10 uczniów ze szkół: z warszawy, Krakowa, Kędzierzyna Koźle i Miłakowa. W ciągu czterech dni zrealizowano dwa równoległe programy: dla młodych liderów i nauczycieli połączone z elementami wspólnej pracy. Były również zajęcia integracyjno- sportowe, prelekcje, spotkania i praca w grupach. Odbyły się prezentacje dotychczasowej współpracy szkół partnerskich. Szkoła im. Jana Pawła II w Miłakowie współpracująca ze szkołą Biddick School Sports Colleges z Anglii otrzymała wyróżnienie za wspaniale realizowane cele programu Dreams and Teams. Miłkowską szkołę reprezentowała pani Alina Dobrowolska oraz Łukasz Martyniak i Monika Szałachowska.

Festiwal Maj 18-24.2006 - Liderzy sportu Projekt Młodzieżowi liderzy sportu - sposób integracji narodów Europy - Dofinansowane z Narodowej Agencji \"MŁODZIEŻ \"-17 tys. 

Projekt miał na celu kształtowanie postaw młodych liderów, obywateli świata poprzez sport. W projekcie wykorzystany został rozumiany na całym świecie język sportu, który jest pretekstem do rozwijania umiejętności przywódczych, aktywnych postaw obywatelskich. Poprzez nawiązanie współpracy międzynarodowej młodzi liderzy utworzyli zespół zajmujący się przygotowaniem święta sportowego w formie mini olimpiady dla dzieci z małych wiejskich szkół oraz z udziałem dzieci niepełnosprawnych. 

Wymiana była bardzo udana. Grupa od samego początku dobrze się integrowała.Wspólne działania mające na celu przygotowanie festiwalu sportowego jednoczyły zespół. Młodzież musiała sama przygotować dekoracje terenu, wykonanie bilbordów z tytułem projektu i wiele innych zajęć, które wypełniały czas od rana do wieczora. Bardzo dużo czasu poświęcono opracowaniu ciekawych konkurencji sportowych. Chodziło przede wszystkim o to aby były one niekonwencjonalne, niepowtarzalne a jednocześnie były bezpieczne, pozwalające dzieciom uczestniczyć w prawdziwej, spontanicznej zabawie. Ustalono także kryteria współzawodnictwa. Postanowiono nie wyłaniać zwycięzców Młodzieżowi liderzy tworzyli zespół prawdziwych sędziów sportowych zapisując wyniki, mierząc czasy, mierząc odległości. Wspólna zabawa dzieci nie przynosiła goryczy porażki wszyscy byli tego dnia zwycięzcami. Wszelkie prace wykonywane wspólnie zacieśniały przyjaźnie oraz pozwalały przełamywać barierę mówienia w obcym języku co miało ogromny wpływ na doskonalenie i szlifowanie języka angielskiego przez liderów polskich. Ważny był również temat poboczny projektu związany z historią. Posłużyła temu wycieczka do Malborka, która miała na celu przygotowanie zespołu liderów do zaprezentowania ciekawej formy sprawnościowej polegającej na rywalizacji drużyny Krzyżaków i drużyny polskich rycerzy. Liderzy wykonywali samodzielnie kostiumy,:chłopcy tarcze i hełmy z tektury, dziewczęta kroiły materiał i zszywały ręcznie "okrycia rycerskie". Wspólna praca z pewnością miała duży wpływ na utrwalenie wiadomości historycznych poznanych podczas zwiedzania muzeum w Malborku. Grupa po zwiedzeniu Malborka odwiedziła Gdańsk. Wizyta na Westerplatte oraz pod pomnikiem Stoczniowców spowodowała zainteresowanie historią II Wojny Światowej oraz historią obalania systemu totalitarnego. Poważny wpływ na powodzenie projektu miały działania skierowane na integrację grupy. Wspaniałe wrażenie na gościach z Anglii wywarła gra terenowa w lesie, zakończona w leśniczówce ogniskiem oraz poczęstunkiem niespotykanym w kulturze anglosaskiej( pieczony dzik z kaszą i kapustą). Okazało się, że wszyscy angielscy liderzy po raz pierwszy w życiu smażyli kiełbasę na kiju nad ogniskiem. Podczas spotkania nie zabrakło śpiewu przy gitarach oraz pląsów. W nocy las rozbrzmiewał piosenkami polskimi i angielskimi. Zauważono małą odporność Anglików na komary(myślę ,że na Wyspach Brytyjskich jest ich znikoma ilość). W zorganizowaniu spotkania w lesie bardzo pomógł miejscowy leśniczy oraz jego żona, ludzie bardzo otwarci i gościnni.


SPRAWOZDANIE Z POBYTU W ANGLII (14 – 21.09.06)


Początek roku szkolnego 2006/2007 dla niektórych z nas okazał się niezapomnianym przeżyciem. W dniach od 14 do 21 września 2006 mieliśmy możliwość odwiedzić naszych przyjaciół z partnerskiej szkoły Biddick Sport College w Washington w Anglii. Dnia 14 września o 7 rano w liczbie 25 osób z lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku odlecieliśmy tym razem do Glasgow w Szkocji. Tego samego dnia poznaliśmy swoje miejsce zakwaterowania – przytulnie urządzony akademik Uniwersytetu Sunderland. Jeszcze tego samego dnia zafundowano nam wspaniałą atrakcję – wspinaczkę na skałkach. Następnie udaliśmy się na kolację do nadmorskiej restauracji, gdzie jedliśmy typową potrawę angielską – „fish and chips”. Dzień drugi spędziliśmy w szkole. Po miłym powitaniu dyrektora zostaliśmy zaproszeni do wspólnego zwiedzania całego budynku. Największe wrażenie zrobiło na nas studio nagrań, siłownia z najnowszym sprzętem do ćwiczeń, studio taneczne, teatr z prawdziwą sceną oraz profesjonalnym oświetleniem by nie wspomnieć o tablicach multimedialnych w każdej klasie, czy boisku ze sztuczną trawą do piłki nożnej. Po południu mieliśmy okazję uczestniczyć w zabawach integracyjnych, lekcji muzyki i wychowania-fizycznego. Wieczorem podziwialiśmy wspaniałe widoki nad skalistym wybrzeżem Morza Północnego. W sobotę wybraliśmy się na zwiedzanie. W drodze do Newcastle zatrzymaliśmy się u stóp prawdopodobnie największej na świecie rzeźby anioła wykonanej z żelaza. W Newcastle, leżącym nad rzeką Tyn, szczególnie podobał nam się most w kształcie elipsy. Zwiedzanie miasta bardzo chętnie zamieniliśmy na niesamowite widowisko, którym był mecz Sunderland – Leicester. Spotkanie oglądało około 40.000 widzów zgromadzonych na ogromnym „Stadionie Światła”. Następnego dnia byliśmy również na wycieczce – tym razem powróciliśmy do Szkocji, a właściwie jej stolicy. Edynburg okazał się przepiękny! W piętrowym, czerwonym autobusie bez dachu zwiedzaliśmy miasto, a o jego historii opowiadała nam pani przewodnik. W drodze powrotnej ponownie zatrzymaliśmy się na dawnej granicy Anglii ze Szkocją. Następnie udaliśmy się do Durham (w tamtejszej katedrze nagrywano II część Harrego Pottera!), gdzie w pobliskiej restauracji delektowaliśmy się wspaniałą chińską kuchnią. Poniedziałkowy ranek rozpoczęliśmy od śniadania, po którym były gry integracyjne oraz lekcja tańca w sali teatralnej. Po lunchu nastąpiły przygotowania do festiwalu, mecz piłki nożnej z uczestnikami programu „Dreams and Teams” a uwieńczeniem popołudnia była wizyta w Aqua Parku. Piątego dnia naszego pobytu byliśmy w Beamish, gdzie znajduje się muzeum z czasów wiktoriańskich. Oglądaliśmy tam m.in. domy, sklepy, sąd, drukarnię, farmę, kopalnię oraz szkolę, w której mieliśmy lekcję. Późnym popołudniem wróciliśmy do szkoły, gdzie odbył się „Wieczór quizowy.” We środę odbył się długo oczekiwany, przygotowany wspólnymi siłami festiwal - zorganizowany w dwóch turach. Dziesięcioletni uczniowie tej szkoły, biorąc udział w najróżniejszych konkurencjach, bawili się wyśmienicie. Tego samego dnia wieczorem udaliśmy się na kręgle. Po udanej zabawie nadszedł czas na pożegnanie, na którym tradycyjnie nie zabrakło łez. Angielska pogoda okazała się dla nas bardzo łaskawa, gdyż przez cały pobyt nie opuszczało nas słoneczko. Czwartkowego ranka udaliśmy się na lotnisko, z którego odlecieliśmy z powrotem do Gdańska. Zadowoleni, pełni wrażeń oraz nowych doświadczeń wróciliśmy do kraju nad Bałtykiem, który ponownie mogliśmy podziwiać z małych okienek samolotu.


Sprawozdanie z pobytu Anglików 

Dreams and Teams 2007 

Konferencja podsumowująca program Dreams and Teams w Anglii


Wiele szkół szuka nowych dróg użycia sportu dla poprawy edukacji i możliwości rozwoju młodych ludzi, do udziału w różnych przedsięwzięciach i obejmowania ról liderów sportu. 
Od 2003r. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Miłakowie w ramach programu Dreams and Teams, którego przesłaniem jest edukacja przez sport z partnerską szkołą Biddick School Sports College w Washington w Anglii. 
W dniach 1-2 lutego 2007r. w Telford odbyła się konferencja Szkół Sportowych, w której uczestniczyło 2000 osób z Wielkiej Brytanii oraz szkół partnerskich z państw należących do programu Dreams nad Teams. Szkołę w Miłakowie reprezentowała p. Dyrektor Izabela Kaszkin i p. Alina Dobrowolska- koordynator programu Dreams and Teams. Celem konferencji było podkreślenie roli sportu w edukacji, w kształtowaniu cech przywódczych młodzieży, w budowaniu właściwych postaw. 
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, Minister Edukacji Alan Johnson, Minister Kultury i Sportu Tessa Jowel oraz sportowcy- medaliści olimpijscy, paraolimpijscy, jak również osoby, które dzięki ogromnej pracy nad sobą osiągnęły wielki sukces: 
Dame Kelly Holmes 
Dame Tanni Grey- Thompson 
Darren Campbell 
Duncan Goodhue 
Li Cunxin 

Wypowiedzi gości bardzo mocno podkreślały ogromną rolę sportu w kreowaniu charakteru i postaw młodych ludzi. 
Obie szkoły opracowały i przedstawiły prezentację dotyczącą wspaniale rozwijającej się współpracy oraz wpływu programu Dreams and Teams na uczniów, nauczycieli i środowisko. Uświetniła ona 10 Konferencję Szkół Sportowych 2007, za co szkoły otrzymały gorące podziękowania i wyróżnienia. W prezentacji obu szkół brała udział Tessa Jowel- Minister Kultury i Sportu Wielkiej Brytanii. 


Szkolenie Dreams & Teams - Warszawa 2007
Warszawa 25.02 - 01.04.2007


Szkolenie Dreams and Teams zorganizowane zostało przez British Council w Polsce. Uczestnikami szkolenia było pięć szkół z całej Polski: Z Krakowa, Warszawy, Malborka, Miłakowo oraz Kędzierzyna-Koźle. Szkołę w Miłakowie reprezentowało czworo uczniów: Adrianna Tulska, Zuzanna Jabłońska, Damian Mikuła, i Mateusz Ozga w raz z opiekunką, Joanną Romanik. Warsztaty prowadzone były przez trenerów z Wielkiej Brytanii. Nie zabrakło też koordynatorów z programu Dreams and Teams z innych państw, m.in. z Czech, Ukrainy, Łotwy i Słowacji. Czterodniowe szkolenie dotyczyło między innymi wzmocnienia zdolności przywódczych i udoskonalenia pracy zespołowej wśród młodych liderów. Uczestnicy zostali zachęceni do utworzenia i prowadzenia klubu Dreams and Teams, zdobyli wiedzę jak dostosowywać festiwale sportowe do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, a także wspólnie planowali przyszłość programu. Wszystkie sesje przeprowadzone były w bardzo interesujący sposób. Liderzy brali udział w różnorodnych scenkach, prezentacjach, grach oraz wykonywali prace plastyczne (np. model lidera, wieżę ze słomek, logo czy drzewko klubu D&T). Na zakończenie nastąpiła ewaluacja całego szkolenia oraz usystematyzowanie zdobytej wiedzy.

 


Konferencja - Bratysława 2007


W dniach od 6 do 9 marca w stolicy Słowacji, Bratysławie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona wymianie doświadczeń pomiędzy szkołami należącymi do programu Dreams and Teams. Organizatorem konferencji było British Council oraz główny koordynator Youth Sport Trust – Alan Bell wraz ze swoimi współpracownikami – Anną Young i Janis Walker. Wśród uczestników spotkania były szkoły ze Słowacji m.in. z Koszyc czy Brezna razem ze swoimi szkołami partnerskimi z Anglii m.in. z Denton, Dukinfield, Fleetwood czy Ashton. Zaproszono także jedną szkołę z Czech, dwie z Polaki oraz przedstawiciela British Council w Polsce Kazimierza Szafarskiego. Spotkanie otworzyła przemowa ambasadora Wielkiej Brytanii rezydującego na Słowacji – Toma Cartera. Po przedstawieniu programu dwudniowej konferencji nastąpiła prezentacja współpracy pomiędzy Biddick School, a szkołą w Miłakowie. Poprowadzona przez Gordona Fraser’a i Johna Mackenzie ze szkoły w Anglii oraz Joannę Romanik- nauczycielkę ze szkoły w Miłakowie. Tematem prezentacji był wpływ jaki program Dreams and Teams wywiera na obie szkoły, uczniów oraz nauczycieli, a także plany na przyszłość, które przybliżył obecnym wicedyrektor szkoły w Miłakowie- Mariusz Jabłoński. W sesji popołudniowej odbyły się warsztaty dotyczące podobieństw i różnic kulturowych. Pierwszy dzień konferencji uwieńczyła oficjalna kolacja w rezydencji ambasadora Wielkiej Brytanii. Kolejny dzień poświęcony był wpływowi jaki Dreams and Teams wywiera na wychowanie – fizyczne oraz całą społeczność szkolną. W sesji przedpołudniowej nastąpiło przemówienie Zdenko Kmetka – dyrektora do spraw współpracy międzynarodowej, po którym odbyły się prezentacje pozostałych dziewięciu szkół. Ostatnim punktem było wspólne planowanie dalszej współpracy. Po zakończeniu konferencji uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania Bratysławy. Wieczorem miała miejsce pożegnalna kolacja w kubańskiej restauracji. Gospodarzem wieczoru był Alan Bell i YST. Konferencja dobiegła końca w piątek, kiedy to uczestnicy powrócili do swych domów.

 


21.10.2006r. (sobota) do naszej szkoły przyjechali goście z partnerskiej szkoły z Biddick School z Wielkiej Brytanii. O 5 rano 10 liderów z Miłakowa wraz z dwojgiem nauczycieli pojechało do Warszawy, by przywitać naszych gości i wspólnie z nimi przyjechać do Miłakowa. W Warszawie spędziliśmy pół dnia zwiedzając najciekawsze miejsca m.in. pomnik Fryderyka Chopina. Do Miłakowa wróciliśmy późnym wieczorem. Uczniowie z Anglii zatrzymali się w Dworze w Bieniaszach, a polscy liderzy wrócili do swoich domów. W niedzielę 22.10.2006r. pojechaliśmy do Malborka, Sztutowa i Elbląga. W Malborku zwiedziliśmy zamek krzyżacki, po czym, pojechaliśmy do Sztutowa do obozu koncentracyjnego. Wywarło to w nas niezapomniane wrażenia i ogromne wzruszenie. Kolejnym punktem naszej wycieczki było centrum handlowe w Elblągu. Z tego najbardziej zadowolone były dziewczyny. Wieczorem zmęczeni wróciliśmy do Miłakowa. W poniedziałek 23.10.2006r. czekała nas kolejna wycieczka. Tym razem do Św. Lipki, Gierłoży i do Mikołajek. W Św. Lipce był pokaz gry na organach z ruchomymi figurkami, a w Gierłoży zwiedziliśmy bunkry Hitlera. W Mikołajkach świetnie się bawiliśmy na basenach. Wróciliśmy bardzo późnym wieczorem, a we wtorek czekał nas ciężki dzień. Większość dnia spędziliśmy w szkole. Najpierw Ada przeprowadziła prezentacje naszej szkoły i rejonu. Potem był poczęstunek, poczęstunek następnie oprowadziliśmy uczniów z Anglii po szkole. Później wszyscy liderzy zebrali się na zajęciach integracyjnych oraz przygotowaniach do festiwalu. Po południu, w obecności uczniów i władz miejskich obejrzeliśmy zdjęcia z pobytu polskich liderów w Anglii. Pan dyrektor przekazał zgromadzonym, na czym polega program Dreams and Teams i jaki jest cel tego programu. Po zebraniu odbyła się dyskoteka. W środę czekało na nas nie małe wezwanie. Odbył się festiwal sportowy z udziałem klas IV. Po południu odbyły się zajęcia sportowe i dyskoteka pożegnalna. W czwartek pojechaliśmy do Gdańska. Byliśmy na Westerplatte, Westerplatte następnie pojechaliśmy na lotnisko, gdzie odbyło się pożegnanie.

Data dodania: 2018-07-17 08:08:03
Data edycji: 2022-02-14 12:45:27
Ilość wyświetleń: 50686

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej