Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Współpraca

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM NA ROK SZKOLNY 2017/2018

INSTYTUCJA - RODZAJ WSPÓŁPRACY

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Urząd Miasta i Gminy – zwiedzanie obiektu, zapoznanie z pracą urzędników, burmistrza; spotkanie z radnymi; składanie okolicznościowych życzeń z okazji świąt.

Spotkanie z okazji Dnia Przedszkolaka.

Wychowawcy grup

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Morągu – konsultacje.

Wszystkie  nauczycielki

Policja w Miłakowie – spotkanie na komendzie, udział w turnieju „Bezpieczna droga”.

Wychowawcy grup w porozumieniu z dyrektorem

Straż Pożarna – spotkania ze strażakami, rozmowy nt. właściwego i bezpiecznego zachowania się w budynkach; wycieczki do remizy strażackiej.

Wychowawcy grup

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Morągu – organizacja zbiórki pożywienia oraz koców na zimę.

Wychowawcy grup

Piekarnia Robercik – wycieczka do zakładu celem poznania jego znaczenia w środowisku lokalnym.

Wychowawcy grup

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miłakowie – udział w konkursach i imprezach proponowanych przez placówkę.

Wychowawcy grup

„I ty możesz zostać świętym Mikołajem.” lub rodzina rodzinie zbiórki żywności (IKE).

Chętni

Biblioteka publiczna, szkolna – udział dzieci w spotkaniach z bibliotekarzem.

Wychowawcy grup

Ośrodek Pomocy Społecznej – bieżące interwencje.

Wychowawcy grup

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp.

Zadanie i sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1.

Systematyczne prowadzenie kącika 6-latków oraz kącików grupowych, zamieszczenie w kącikach tekstów piosenek, wierszy, których aktualnie uczą się dzieci, zamieszczenie informacji o uroczystościach, planowanych spotkaniach.

Na bieżąco

Nauczyciele grup

2.

Aktualizacja strony internetowej

Na bieżąco

Informatyk

3.

Pozyskiwanie rodziców na rzecz szukania sponsorów dla przedszkola, wspólne wypracowanie form pozyskiwania środków dla przedszkola na spotkaniach z przedstawicielami Rady Rodziców.

09.2017

Dyrektor, Rada Rodziców

4.

Zaangażowanie rodziców do pomocy przy uszyciu kostiumów niezbędnych do organizowania teatrzyków i inscenizacji.

W razie potrzeby

Nauczyciele grup

5.

Zaangażowanie rodziców do czytania dzieciom utworów podczas spotkań literackich

Według harmonogramu

Nauczyciele grup

6.

Udostępnianie zbiorów z biblioteki szkolnej.

Według grup

Nauczyciele grup

7.

Zainteresowanie rodziców uroczystościami i spotkaniami grupowymi. Zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne i zebrania grupowe, wspólne spotkania i zabawy okolicznościowe, wycieczki i spacery.

09.2017

Dyrektor, nauczyciele grup

8.

Pedagogizacja rodziców.

Według harmonogramu spotkań z rodzicami

Dyrektor, nauczyciele grup

 

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zadania i sposoby realizacji

 Termin

Osoby odpowiedzialne

 Miejsce realizacji zadania

 Nawiązanie kontaktu z i nauczycielami klas pierwszych.

 IX

 n-lki grup starszych

 Szkoła Podstawowa

 Poznanie drogi do szkoły, zapoznanie z otoczeniem.

 X

 n-lki grup starszych

Droga do szkoły, otoczenie szkolne.

 Zwiedzanie budynku szkoły: sale lekcyjne, świetlica, sala gimnastyczna, stołówka.

Wizyta w bibliotece szkolnej.

 

XI

 

n-lki grup starszych

 Szkoła Podstawowa

 Kolędy dla kolegów z klasy pierwszej.

 I

 n-lki grup starszych

 Przedszkole

 Wycieczka do szkoły – udział w lekcji.

 III

 n-lki grup starszych

 Szkoła Podstawowa

 Wspólne zabawy i zawody na boisku szkolnym.

 V

 n-lki grup starszych

 Szkoła Podstawowa

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button