Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Plan dnia w grupach przedszkolnych

Ramowy rozkład dnia 5 - latki A (9 godzin)

 

06.30 – 07.00 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, integracyjne dzieci z różnych grup.

 

07.00 – 08.15 – Zabawy w salach grupowych wynikające z własnej aktywności.

                             Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub korekcyjno – kompensacyjna.

                             Prace porządkowo – gospodarcze połączone z obserwacjami przyrodniczymi.

 

08.15 – 08.20 – Ćwiczenia poranne.

 

08.20 – 08.30 – Czynności samoobsługowe i higieniczne.

 

08.30 – 09.00 – Śniadanie.

 

09.00 – 10.00 – Działania edukacyjne proponowane przez nauczyciela mające na celu   

                             realizację podstawy programowej.

 

10.00 – 11.15 – Zajęcia dodatkowe i twórcze. Pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy   

                             organizowane oraz inspirowane przez dzieci.

                             Spacery i wycieczki – zbieranie materiałów przyrodniczych,  obserwowanie

                             zmian zachodzących w przyrodzie.

                             Poznawanie okolicy i miejsc użyteczności społecznej.

 

11.15 – 11.30 – Zabiegi higieniczne; przygotowanie do obiadu.

 

11.30 – 12.00 – Obiad.

 

12.00 – 12.20 – Mycie zębów i inne czynności samoobsługowe.

 

12.20 – 13.40 – Słuchanie bajek, relaksacja przy muzyce. Sytuacje edukacyjne

                             i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane

                             z inicjatywy dzieci. Praca indywidualna kompensacyjno – stymulująca

                             z dziećmi uzdolnionymi i dysfunkcjami.

                             Swobodne zabawy w zależności od pogody w sali lub na powietrzu.

 

13.40 – 14.00 – Prace organizacyjno – porządkowe. Czynności higieniczno – sanitarne.

 

14.00 – 14.20 – Podwieczorek. Czynności higieniczne.

 

14.20 – 15.00 – Spokojne zajęcia wynikające z potrzeb dzieci – gry dydaktyczne i planszowe,

                             układanki, puzzle, majsterkowanie i zabawy manipulacyjne.

                             Ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne i artykulacyjne.

                             Pobyt  na świeżym powietrzu.

 

15.00 – 15.30 – Wspólne zabawy integracyjne dzieci z różnych grup wiekowych               

                             oczekujących  na rozejście się do domów.

 

 

 

Ramowy rozkład dnia 5 - latki B (5 godzin)

 

07.30 – 08.15 – Schodzenie się dzieci w Sali. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci: manipulacyjne,   

                              konstrukcyjne, tematyczne, plastyczne. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Praca indywidualna. 

                              Słuchanie krótkich wierszyków, rymowanek, bajeczek, piosenek. Zabawy z udziałem 

                              nauczyciela rozwijające wrażliwość słuchową, spostrzegawczość, sprawność manualną, 

                              umiejętność porównywania, klasyfikowania, liczenia, dźwiękonaśladowcze, relaksacyjne, 

                              dydaktyczne.

 

08.15 – 08.20 – Ćwiczenia poranne.

 

08.20 – 08.30 – Czynności higieniczno – sanitarne. Przygotowanie do śniadania.

 

08.30 – 09.00 – Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego estetycznego spożywania posiłku.

 

09.00 – 09.15 – Czynności samoobsługowe i higieniczne – wyrabianie nawyku dbania o higienę jamy ustnej.

 

09.15 – 10.15 – Działania edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych  

                              sferach rozwoju, mające na celu realizację podstawy programowej.

 

10.15 – 11.15 – Zabawy dowolne w kącikach: aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo – dydaktycznych, 

                             pozostawienie dzieciom możliwości wyboru inicjatywy, inspirowanie do spontanicznej

                             działalności zabawowej. Zabawy z muzyką. Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy w ogrodzie

                             przedszkolnym, spacery, wycieczki mające na celu poznanie rzeczywistości przyrodniczej

                             (obserwacje przyrodnicze, zbieranie materiału przyrodniczego) oraz miejsc użyteczności  

                             publicznej.

 

11.15 – 11.20 – Wspólne zabawy ze śpiewem, improwizacje muzyczno – ruchowe.

 

11.20 – 11.30 – Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne.

 

11.30 – 12.00 – Obiad – wyrabianie nawyków kulturalno – higienicznych związanych ze spożywaniem

                             posiłków.

 

12.00 – 12.30 – Słuchanie opowiadań, bajek czytanych przez nauczyciela, ćwiczenia relaksacyjne, gry i 

                              układanki stolikowe, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, ćwiczenia słuchowe, oddechowe,

                              ortograficzne i artykulacyjne.

 

 

 

Ramowy rozkład dnia 5 - latki  C (9 godzin)

 

06.30 – 07.00 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, integracyjne dzieci z różnych grup.

 

07.00 – 08.15  Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci: manipulacyjne,  konstrukcyjne,

tematyczne, plastyczne. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Praca indywidualna  Słuchanie krótkich wierszyków, rymowanek, bajeczek, piosenek. Zabawy z udziałem  nauczyciela rozwijające wrażliwość słuchową, spostrzegawczość, sprawność manualną,  umiejętność porównywania, klasyfikowania, liczenia, dźwiękonaśladowcze, relaksacyjne, dydaktyczne.

 

08.15 – 08.20 – Ćwiczenia poranne.

 

08.20 – 08.30 – Czynności samoobsługowe i higieniczne.

 

08.30 – 09.00 – Śniadanie.

 

09.00 – 10.00 – Działania edukacyjne proponowane przez nauczyciela mające na celu   

                             realizację podstawy programowej.

 

10.00 – 11.15 – Zajęcia dodatkowe i twórcze. Pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy   

                             organizowane oraz inspirowane przez dzieci.

                           Spacery i wycieczki – zbieranie materiałów przyrodniczych,  obserwowanie

                             zmian zachodzących w przyrodzie.

                             Poznawanie okolicy i miejsc użyteczności społecznej.

 

11.15 – 11.30 – Zabiegi higieniczne; przygotowanie do obiadu.

 

11.30 – 12.00 – Obiad.

  

12.00 – 13.40 – Słuchanie bajek, relaksacja przy muzyce. Sytuacje edukacyjne

                             i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane

                             z inicjatywy dzieci. Praca indywidualna kompensacyjno – stymulująca

                             z dziećmi uzdolnionymi i dysfunkcjami.

                             Swobodne zabawy w zależności od pogody w sali lub na powietrzu.

 

13.40 – 14.00 – Prace organizacyjno – porządkowe. Czynności higieniczno – sanitarne.

 

14.00 – 14.20 – Podwieczorek. Czynności higieniczne.

 

14.20 – 15.00 – Spokojne zajęcia wynikające z potrzeb dzieci – gry dydaktyczne i planszowe,

                             układanki, puzzle, majsterkowanie i zabawy manipulacyjne.

                             Ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne i artykulacyjne.

                             Pobyt  na świeżym powietrzu.

 

15.00 – 15.30 – Wspólne zabawy integracyjne dzieci z różnych grup wiekowych               

                             oczekujących  na rozejście się do domów.

 

 

 

Ramowy rozkład dnia 4-latki D (9 godzin)

 

6.30 – 7.00 -  Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, integracyjne dzieci z różnych grup.

 

7.00 – 8.15 – Zabawy w sali wynikające z własnej aktywności. Praca indywidualna z                      

                        dzieckiem  zdolnym lub korekcyjno – kompensacyjna. Prace porządkowo -

                        gospodarcze połączone z obserwacjami przyrodniczymi.

 

8.15 – 8.20 – Ćwiczenia poranne.

 

8.20 – 8.30 – Czynności samoobsługowe i higieniczne.

 

8.30 – 9.00 – Śniadanie.

 

9.00 – 9.30 – Działania edukacyjne proponowane przez nauczyciela mające na celu realizację

                        podstawy programowej.

 

9.30 – 11.15 – Zajęcia dodatkowe i twórcze. Pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy

                          organizowane z całą grupą oraz inspirowane przez dzieci. Spacery i wycieczki -

                          zbieranie materiałów przyrodniczych, obserwowanie zmian zachodzących w

                          przyrodzie. Poznawanie okolicy i miejsc użyteczności społecznej.

 

11.15 – 11.30 – Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

 

11.30 – 12.00 – Obiad.

 

12.00 – 12.20 – Mycie zębów i inne czynności samoobsługowe.

 

12.20 – 13.40 – Słuchanie bajek, relaksacja przy muzyce. Sytuacje edukacyjne i

                            wychowawcze organizowane przez N. oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

                            Praca indywidualna kompensacyjno – stymulująca z dziećmi uzdolnionymi i

                             dysfunkcjami. Swobodne zabawy w zależności od pogody w sali lub na

                             powietrzu.

 

13.40 – 14.00 – Prace organizacyjno – porządkowe. Czynności higieniczno – sanitarne.

 

14.00 – 14.20 – Podwieczorek. Czynności higieniczne.

 

14.20 – 15.00 – Spokojne zabawy wynikające z potrzeb dzieci – gry dydaktyczne, planszowe,

                             układanki, puzzle, majsterkowanie i zabawy manipulacyjne. Ćwiczenia

                              słuchowe, oddechowe, ortofoniczne i artykulacyjne. Pobyt na powietrzu.

 

15.00 – 15. 30 –Wspólne zabawy integracyjne dzieci z różnych grup wiekowych oczekujących

                              na rozejście się do domu.

 

 

 

Ramowy rozkład dnia 2,5 – 3 latki E (9 godzin)

 

6.30 - 7.30 - Schodzenie się dzieci z różnych grup wiekowych. Zabawy  

                  integracyjne, opiekuńcze.

 

7.00 - 8.15 - Zabawy indywidualne i w zespołach. Korzystanie z gier i

                  układanek. Zabawy w kole lub przy muzyce. Utrwalanie

                  poznanych piosenek i wierszy. Obserwacje przyrodnicze

                  w kąciku przyrody. Praca indywidualna.

 

8.15 - 8.20 - Zabawa poranna.

 

8.20 - 8.30 - Czynności samoobsługowe w łazience. Zabiegi higieniczne.

                  Przygotowanie do śniadania.

 

8.30 - 9.00 - Śniadanie. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania- wdrażanie                

                  do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia.

 

9.00 - 9.10 - Czynności higieniczno- sanitarne w łazience. Mycie zębów.

 

9.10 - 9.30 - Zajęcia dydaktyczne inspirowane przez N. Stwarzanie sytuacji

                  edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.

 

9.30 - 10.15 - Własna aktywność dziecka. Zabawy podejmowane z własnej

                   inicjatywy przy niewielkim udziale N. Zabawy tematyczne

                   w kącikach zainteresowań.

 

10.15 - 11.00 - Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje

                    przyrodnicze. Wycieczki, spacery. Zabawy dowolne w sali,

                    zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne.

 

11.00 - 11.05 - Zabawa ruchowa przed obiadem.

 

11.05 - 11.30 - Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno-

                     sanitarne w łazience.

 

11.30 - 12.00 - Obiad. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.

                     Czynności higieniczno- sanitarne w łazience.

 

12.00 - 13.30 - Relaks. Leżakowanie. Słuchanie bajek z płytoteki

                      przedszkolnej. Słuchanie bajek czytanych przez N.

                      Słuchanie muzyki relaksacyjnej.

 

13.30 - 13.55 - Czynności samoobsługowe (nauka ubierania się). Czynności

                      higieniczno-sanitarne.

 

13.55 - 14.00 - Zabawa rozruszająca przed podwieczorkiem.

 

14.00 - 14.15 - Podwieczorek.

 

14.15 - 14.30 - Zabawy dydaktyczne. Zabawy kołowe przy śpiewie N.

                      Zabawy przy muzyce. Zabawy manualne.

 

14.30 - 15.30 - Zabawy konstrukcyjne na dywanie. Zabawy integracyjne

                     z dziećmi z różnych grup wiekowych w sali lub na powietrzu.

                     Zabawy i gry dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje

                     przyrodnicze. Działania mające na celu opanowanie

                     umiejętności w samodzielnym ubieraniu się i rozbieraniu.

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button