Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Organizacja pracy przedszkola

Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2017/2018

Lp

Wydarzenie

Termin

1.

Spotkanie organizacyjne z nauczycielami i pracownikami.

29.08.2017

2.

Przygotowanie sal na przyjęcie dzieci.

24.08-28.08.2017

3.

Dni adaptacji.

29.08-31.08.2017

4.

Rozpoczęcie zajęć.

01.09.2017

5.

Zebranie ogólne z rodzicami.

28.08.2017

01.2018

05.2018

6.

Spotkania rodziców z nauczycielami grup:

-zebranie organizacyjne

-zebranie podsumowujące

-zebranie informacyjne

-zebranie podsumowujące

 

 

28.08.2017

01.2018

06.2018

Pozostałe według potrzeb nauczycieli grup

7.

Przerwa świąteczna zimowa.

23.12.-31.12.2017

8.

Przerwa świąteczna wiosenna.

29.03-03.04.2018

9.

Dni wolne.

-

10

Zakończenie 6-latków

21.06.2018

11.

Posumowanie pracy dydaktyczno wychowawczo-opiekuńczej za I semestr

01.2018

12.

Ostatni dzień zajęć.

30.06.2018

13.

Zapisy dzieci do przedszkola.

Do końca 04.2018

14.

Przyjmowanie opłat.

Do 10 każdego miesiąca.

15.

Posumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.

06.2018

16.

Dyżur wakacyjny.

Do 15.08.2018

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button