Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Historia

Historia przedszkola w Miłakowie

Według informacji zawartych w kronikach przedszkolnych pierwsze Państwowe Przedszkole w Miłakowie zapoczątkowało swoją działalność w 1950 r.… a kierowniczką placówki była p. Regina Wódz. Uczęszczało do niego 20-ro dzieci, głównie pracowników Olsztyńskich Zakładów Roszarniczych w Miłakowie.

W 1953 r. zostaje przeniesione do budynku przy ul. Olsztyńskiej 12 (dawny Sąd Okręgowy) i zajmuje parter. Wkrótce otrzymuje do dyspozycji jeszcze dwa piętra. W maju pracę w nim obejmuje Teodozja Celejowska, a w czerwcu zostaje jego kierowniczką. W tym czasie zostaje powołany pierwszy Komitet Rodzicielski, który pomagał w zagospodarowaniu przedszkola. Zimę przedszkolaki spędzają przy piecach paździerzowych, co wcale nie przeszkodziło w zorganizowaniu pierwszej Choinki Noworocznej. Od tego też roku obchodzono chyba najważniejsze święto – Dzień Dziecka.

W lipcu 1954 r. przedszkole przenosi się do budynku przy ulicy Nowotki 28 (był własnością dentysty, a do 1955r. mieścił się w nim Komitet PZPR).

 

A oto kilka ważnych dat z działalności placówki w kolejnych latach:

1957 – przedszkolaki po raz pierwszy biorą udział w dożynkach.

1958 czerwiec – przedszkole odwiedza warmińska pisarka Maria Zientara – Malewska, zapoznaje dzieci ze swoją twórczością.

1960 – pierwsza wizytacja zorganizowana przez Ministerstwo Oświaty i Kuratorium, którą prowadzili wizytatorzy z Olsztyna.

1964 wrzesień – z okazji miesiąca odbudowy Warszawy, przedszkolaki prezentują swój dorobek przed społeczeństwem Miłakowa.

1965 – skończono kapitalny remont budynku, dzięki czemu zyskano dwie sale i otworzono trzeci oddział, co znacznie zmniejszyło liczebność grup.

1966 czerwiec – dzieci otrzymują w prezencie na Dzień Dziecka plac, który z czasem zagospodarowany zostaje w zabawki i jest ulubionym placem zabaw dzieci.

 

W ciągu kolejnych lat przedszkole przeszło bardzo intensywne zmiany zarówno personalne jak i strukturalne.

Grono pedagogiczne poprzez różne formy doskonalenia zawodowego podnosi swoje kwalifikacje, aby poziom ich umiejętności  wpływał na pozytywne efekty ich pracy dydaktyczno – wychowawczej nad wychowankami przedszkola.

W październiku 1986 r. następuje otwarcie nowego Państwowego Przedszkola w Miłakowie nr 2 przy ul. Olsztyńskiej 9a w nowym kompleksie szkolnym. Do tego przedszkola uczęszczają dzieci 5 – 6 letnie. Dyrektorem zostaje p. Daniela Banaszek i funkcję tę pełni do czerwca 1997r., kiedy to po 30 latach pracy dydaktyczno – pedagogicznej odchodzi na zasłużoną emeryturę. Dyrektorem Państwowego Przedszkola nr 1 zostaje mgr Grażyna Zalewa. Do tego przedszkola uczęszczają dzieci 3- 4 letnie.

W latach 1986 – 1991 funkcjonują jednocześnie dwa przedszkola tzw. małe i duże.W 1991r. po 37 latach swojej działalności zamknięte zostaje przedszkole nr 1 przy ulicy Nowotki 28. Nasi najmłodsi milusińscy przenoszą się do przedszkola nr 2.

We wrześniu 1997r. dyrektorem placówki zostaje mgr Grażyna Zalewa i funkcję tę pełni do roku 2008.

Rok 2008 jest kolejnym rokiem przełomowym w historii istnienia placówki, ponieważ od września tego roku Uchwałą Rady Miejskiej  Samorządowe Przedszkole zostało włączone w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie.

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.

Jan Paweł II
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button